Laus staða lögreglumanns á Vesturlandi

2 Janúar 2017 16:30
Síðast uppfært: 3 Janúar 2017 klukkan 16:38

Lögreglumaður – Lögreglustjórinn á Vesturlandi

Við embætti lögreglustjórans á Vesturlandi er laus til umsóknar tímabundin staða lögreglumanns á Snæfellsnesi með starfsstöð í Ólafsvík.  Sett verður í stöðuna frá 1. febrúar 2017 og er til 1 árs.

Helstu verkefni og ábyrgð Hlutverk lögreglu er að gæta almannaöryggis og tryggja réttaröryggi; stemma stigu við afbrotum og vinna að uppljóstran brota; greiða götu borgaranna og veita yfirvöldum aðstoð við framkvæmd starfa sinna og að halda uppi almannafriði og allsherjarreglum

Hæfnikröfur Umsækjendur skulu hafa lokið prófi frá Lögregluskóla ríkisins. Góð þekking á lögreglukerfinu (LÖKE) er æskileg og góð enskukunnátta sömuleiðis. Önnur tungumálakunnátta er kostur. Færni í mannlegum samskiptum, skipulagshæfileikar, frumkvæði og nákvæmni í vinnubrögðum eru mikilvægir eiginleikar.

Frekari upplýsingar um starfið Ráðningarkjör eru skv. kjarasamningi  fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og Landssambands lögreglumanna.

Starfið er vaktavinna og starfshlutfall er 100%.

Umsóknum skilað til lögreglustjórans á Vesturlandi, Bjarnarbraut 2, 310 Borgarnes eða senda á netfangið vesturland@logreglan.is og láta ferilskrá fylgja með.

Umsóknir sem berast eftir að umsóknarfresti lýkur verða ekki teknar til greina. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.  Umsóknum skal skilað á sérstökum eyðublöðum sem fást hjá öllum lögreglustjórum. Einnig er hægt að nálgast þau á lögregluvefnum, www.logreglan.is undir liðnum eyðublöð.

Umsóknarfrestur er til og með 23.01.2017

Nánari upplýsingar veitir Jón Sigurður Ólason – 8404@tmd.is – 4440300

Lögreglustjórinn á Vesturlandi

Bjarnarbraut 2,

310  Borgarnes